O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Technologie IT kreatorem sukcesu na rynku pracy”

Projekt przygotowany w partnerstwie: TEXT SERVICE s.c. i MIASTO ŁÓDŹ

Cel główny projektu

Wyższa jakość kształcenia zawodowego w Technikum nr 9 w Łodzi uzyskana w wyniku wdrożenia programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 64 uczniów kierunków: technik mechatronik, informatyk, elektryk, energetyk i elektronik, uzyskana w okresie od 01.08.2014 do 30.06.2015.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i zdolności do przyszłego zatrudnienia wśród 64 uczniów Technikum nr 9 w Łodzi poprzez ich udział w zajęciach z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych wśród 64 uczniów Technikum nr 9 w Łodzi poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach zawodowych w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Zwiększenia poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki wśród 32 uczniów Technikum nr 9 w Łodzi poprzez ich udział w zajęciach wyrównawczych w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Zwiększenie kompetencji językowych w zakresie zawodowego języka angielskiego wśród 30 uczniów Technikum nr 9 w Łodzi poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach językowych w okresie 01.09.2014-30.06.2015

Nabycie praktycznych kompetencji i doświadczenia zawodowego przez 64 uczniów Technikum nr 9 w Łodzi poprzez ich udział w ponadprogramowych praktykach zawodowych do końca IV.2015

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 64 uczniów Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, kształcących się na terenie woj. łódzkiego w zawodach technik: mechatronik, informatyk, elektronik, energetyk, elektryk

Możliwość komentowania jest wyłączona.