ZADANIA

  1. Upowszechnienie usług poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wsparcie istniejącego Szkolnego Ośrodka Kariery
  2. Dodatkowe zajęcia zawodowe dostosowujące do rynku pracy dla 32 uczniów (głównie na kierunkach: mechatronik, elektryk, elektronik, energetyk)
  3. Dodatkowe zajęcia zawodowe dostosowujące do rynku pracy dla 32 uczniów (w tym min. 50% uczniów kierunku technik informatyk)
  4. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego rozszerzające słownictwo zawodowe dla 30 uczniów
  5. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 32 uczniów (w 4 grupach po 8 osób)
  6. Praktyczna nauka zawodu w ramach ponadprogramowych praktyk zawodowych dla wszystkich 64 uczestników projektu

Możliwość komentowania jest wyłączona.